Değerlendirici Yetiştirme Sertifika Programı

Değerlendirme Merkezi uygulamalarını kurum içinde gerçekleştirilmek üzere hazırlanan bu programda İnsan Kaynakları Departmanı çalışanlarına Değerlendirme Merkezi çalışmalarını hazırlama, uygulama ve değerlendirme yetkinliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Uygulamalar, yetkinlik bazlı mülakat, grup çalışması, örnek olay (case study),  rol o...

Etkinlik Tarihi: 02.10.2023 - 25.10.2023

HRBP Gelişim Programı

İnsan kaynağı iş ortağı profesyonelleri ve yöneticilerinin işlerini daha iyi yapabilmeleri için ihtiyacı olan mesleki ve davranışsal yetkinliklerinin uçtan uca geliştirilmesi

Etkinlik Tarihi: 09.10.2023 - 13.10.2023

Mentorluk Sanatı: Mentorluk Becerilerinde Ustalaşmak

Bu eğitimin amacı, katılımcıların yaratıcı ve interaktif online bir öğrenme ortamında mentorluk becerilerinde ustalaşmasını sağlamaktır. Program, mentilere etkili bir şekilde liderlik yapacak, hedef koyma ve bilgi aktarımı sağlayacak mentorların yeteneklerini geliştirmeye odaklanır.

Etkileşimli oturumlar aracılığıyla mentorların koçluk f...

Etkinlik Tarihi: 26.09.2023 - 27.09.2023

Sonuçlara Yönelik Etki Etmek

 

•        Kararları etkileme, sorunları iş birliği içinde çözme ve sonuçlara odaklanma yeteneklerini geliştirmek.

•        Daha fazla kabul için fikirleri ve önerileri konumlandırma ve teşvik etmek.

•        Çalışma arkadaşlarınız ve ortaklarınız arasında daha fazla güvenilirlik oluşturmak.

•        Değişimi gerç...

Etkinlik Tarihi: 10.10.2023

Agile Leadership – Çevik Liderlik

Forbes Dergisi’nin yapmış olduğu bir araştırmaya göre, Dünyanın en büyük 500 şirketinin üst düzey yöneticileri ‘Agility’ yani “Çevikliğin” günümüz VUCA dünyasında en çok ihtiyaç duyulan liderlik yetkinliği olarak belirliyorlar.

İster yönetici, ister ekip lideri ister uzman olun; siz de hayatınızın ve işi...

Etkinlik Tarihi: 10.10.2023

BALANCED SCORECARD

Son yılların önemli yönetim araçlarından biri olarak nitelendirilen Balance Scorecard yönetim sistemi uygulamalarının;

•        Aktif işletilebileceği,

•        Stratejik, operasyonel ve çalışan hedeflerinin belirlenmesinde kılavuz alacağı,

•        Sonuçları verimlilik arttırmada yararlanacağı,

•        Süreç iyi...

Etkinlik Tarihi: 11.10.2023 - 12.10.2023

Yeni Nesil İK Raporlama

  • İK Raporlamasını görece uzun süredir yapan çalışanlara “Yeni Nesil İK Raporlama” konusunda uzmanlık kazandırılması. Şirket stratejileri ve HR stratejilerine uygun  “Yeni Nesil İK Raporlamaları” yapabilmek
  • Tüm kullanıcılara veri analitiğinin alt bir dalı olan “Veri Görselleştirme” nosyonu kazandırabilmek
  • Metrik, KPI, Anal...

    Etkinlik Tarihi: 23.09.2023

İK Analitiği ve İş Zekası

İnsan kaynakları profesyonelleri için iş zekası, veri analitiği ve algoritmaları kullanarak veriden anlam çıkarma yetkinliği kazandırmak.

Etkinlik Tarihi: 13.10.2023 - 14.10.2023

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

İnsan Kaynakları yönetiminin temelini oluşturan yetkinlikler ve işe alma görüşmeleri açısından ''davranış'' odaklı görüşme olarak da ifade edilen yetkinlik bazlı mülakat sürecine ilişkin olarak, hazırlık, yetkinlik bazlı sorular üretme ve sorma, sürecin etkin şekilde yürütülmesi için dikkat edilmesi gerekenler, değerlendirme konusunda katılımcıl...

Etkinlik Tarihi: 21.09.2023 - 22.09.2023

Koçluğun Temelleri: Koçluk Sanatına Yolculuk

Bu eğitimin amacı katılımcılara pozitif psikoloji felsefesine dayan temel seviyede koçluk becerilerini kazandırmaktır. Program, koçluk ilkeleri, teknikleri ve metodolojileri hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamaya odaklanır. Katılımcılar, müşterilerin kişisel ve profesyonel gelişimini desteklemek için etkili iletişim, aktif dinleme ve sorgulama...

Etkinlik Tarihi: 19.09.2023 - 21.09.2023

Dijital Dünyada Mentorluk ve Mentorluk Projeleri Yönetimi

Kurum içi mentorluk programları kurum kültürünün yayılması, geleceğin liderlerinin yetişmesine olanak sağlaması  ve kuşaklar arası güçlü bir iletişim köprüsü oluşturması sebebi ile tercih edilmektedir.

İçinde yaşadığımız dijital dünyada mentorluk projelerine liderlik etmek  veya kendi mentorluk programlarını tasarlamak isteyen profesyone...

Etkinlik Tarihi: 17.10.2023 - 20.10.2023

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

İşe alım sürecinde görev alan çalışanların,  adayın geçmiş iş tecrübeleri ya da farklı problemler karşısında göstermiş olduğu davranış biçimlerinden yola çıkarak yetkinliklerini ve pozisyona uygunluğunu saptayabilecek beceriyi kazanmalarını ve geleneksel mülakatlara oranla adayın kişiliği ve iş yapış biçimleri hakkında daha fazla ve daha doğru,...

Etkinlik Tarihi: 19.10.2023 - 20.10.2023

Dijital İK

İnsan Kaynakları profesyonellerinin, IK süreçlerinde dijital dönüşüm yaklaşımlarından, çalışan markası pazarlamasında dijital iletişim kanallarının kullanımına kadar geniş bir yelpazede gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamak

Etkinlik Tarihi: 19.10.2023

İK Profesyonelleri İçin Koçvari Diyaloglar

İnsan Kaynakları Profesyonelleri çalışanlarla yaptıkları görüşmelerde koçvari yaklaşım sergileyerek hem onların kurum kültürüne dair deneyimlerini öğrenebilir hem de yaşadıkları sorunlara onları da dahil ederek çözümler bulabilirler. 

Bu eğitimin amacı katılımcıların temel koçluk yaklaşımı ve becerilerini sergileyerek; çalışan bağlılığı...

Etkinlik Tarihi: 20.10.2023

Yetenek ve Kariyer Yönetimi

Yetenek ve Kariyer Yönetimi süreçlerini entegre bir şekilde planlayıp, uygulanmasına katkı sağlamak

Etkinlik Tarihi: 14.09.2023 - 15.09.2023

Koçluğun Simyası: Temel Koçluk İlkeleriyle Yaşamları Dönüştürmek

Bu eğitim temel koçluk eğitimine sahip tüm katılımcılara uygun olarak tasarlanmıştır.

Etkinlik Tarihi: 24.10.2023

İK Analitiği ve İş Zekası

İnsan kaynakları profesyonelleri için iş zekası, veri analitiği ve algoritmaları kullanarak veriden anlam çıkarma yetkinliği kazandırmak.

Etkinlik Tarihi: 11.09.2023 - 16.09.2023

KÜLTÜR AKTİVASYON WORKSHOP

Workshop’ta şirketinizde çalışan bağlılığını, “neden ve nasıl sağlamalısınız” sorusunun yanıtını aramak ve bağlılık için bir yol haritası çizmek -strateji oluşturmak için plan yapmak hedeflenmiştir.

Etkinlik Tarihi: 25.10.2023

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

İnsan Kaynakları yönetiminin temelini oluşturan yetkinlikler ve işe alma görüşmeleri açısından ''davranış'' odaklı görüşme olarak da ifade edilen yetkinlik bazlı mülakat sürecine ilişkin olarak, hazırlık, yetkinlik bazlı sorular üretme ve sorma, sürecin etkin şekilde yürütülmesi için dikkat edilmesi gerekenler, değerlendirme konusunda katılımcıl...

Etkinlik Tarihi: 26.10.2023 - 27.10.2023

İK Uygulamalı Bütçe Yönetimi

Eğitim, İnsan Kaynakları Bütçeleme sürecini sadece operasyonel bir süreç olmaktan çıkarıp yönetilebilir bir süreç olarak ele alma yetkinliğini hedefler.

İK Bütçeleme sürecinde yapılan assumption/varsayım hatalarını önleme, ücretlendirme ve bütçeleme ilişkisi, personel maliyeti raporlamasında uluslararası raporlama yaklaşımlarını  uygulam...

Etkinlik Tarihi: 28.10.2023

Akredite Online Mentorluk Programı

Eğer Siz de:

➢ Kariyerinizde daha hızlı ilerlemek,

➢ Kendinizi ve çevrenizdekileri daha iyi tanımak,

➢ Çalışmalarınızda daha verimli sonuçlar alabilmek,

➢ Yaşadığınız hayata karşılık ödediğiniz manevi bedeli azaltmak,

➢ İş ve özel hayatınızda daha uyumlu beşerî ilişkilere sahip olmak,

➢ Mentorluk u...

Etkinlik Tarihi: 07.11.2023 - 05.12.2023

Eğiticinin Eğitimi

Katılımcıların eğitim tasarlama ve hazırlamanın temel ilkelerini öğrenerek bu yöndeki becerilerini gözden geçirme ve geliştirme olanağı bulmalarının sağlandığı eğitimde amaç; etkili bir eğitim tasarımının nasıl yapılabileceği, katılımcıların nasıl analiz edilebileceği, eğitime başlarken ve bitirirken dikkat edilecek noktaları, eğitim sırasında k...

Etkinlik Tarihi: 09.11.2023 - 10.11.2023

Dijital Dünyada Mentorluk ve Mentorluk Projeleri Yönetimi

Kurum içi mentorluk programları kurum kültürünün yayılması, geleceğin liderlerinin yetişmesine olanak sağlaması  ve kuşaklar arası güçlü bir iletişim köprüsü oluşturması sebebi ile tercih edilmektedir.

İçinde yaşadığımız dijital dünyada mentorluk projelerine liderlik etmek  veya kendi mentorluk programlarını tasarlamak isteyen profesyone...

Etkinlik Tarihi: 07.12.2023 - 21.12.2023