Ücret, Hukuki Yönü, Pratikleri ve İstisna Uygulamaları

2022 yılı itibariyle geçerli olan asgari ve ücret bağlı parametreleri ile ücretlerde sağlanacak gelir ve damga vergisi istisnasını en çok merak edilen hususlar üzerinden uygulamalı olarak değerlendirmek, ücret sistemlerinde meydana gelen değişimleri ve hukuki ilkeleri yeniden ele alarak bütüncül bir değerlendirme sunmak.

Etkinlik Tarihi: 27.01.2022

İK Analitiği ve İş Zekası Eğitimi

İnsan kaynakları profesyonelleri için iş zekası, veri analitiği ve algoritmaları kullanarak veriden anlam çıkarma yetkinliği kazandırmak.

Etkinlik Tarihi: 28.01.2022 - 29.01.2022

Dahil Edici Liderlik

Çeşitliliğe değer veren yönetim anlayışı kazanıyor. Çeşitliliğin sadece sosyal değil ekonomik başarının da bir vazgeçilmez değeri olduğunu iş süreçlerine dahil eden organizasyonlar hem çalışanlarıyla hem de müşterileri daha güçlü bağlar kurabiliyor ve gelişebiliyor.

AB Toplumsal Cinsiyet uzmanı ve sivil toplum gönüllü olarak Seçil Şendağ...

Etkinlik Tarihi: 01.02.2022

İK Analitik ve İş Zekası Uzmanlık Gelişim Programı

Eğitimin en önemli amacı İK verisinden öngörü elde edecek yetkinlik setini geliştirmektir. Bunu yaparken İstatistik, İleri Excel, Temel SQL, İş Zekası, Veri Görselleştirme ve Veri Analitiği Disiplinlerinden faydalanacaksınız.

Kazanımlar

Eğitim programının sonunda hangi raporu hangi araçları kullanarak hazırlayabi...

Etkinlik Tarihi: 07.02.2022 - 15.02.2022

Psikolojik Güvenlik Kültürü Yaratmak

Yapılan çeşitli araştırmalar yüksek performanslı takımları diğerlerinden ayrıştıran en önemli özelliğin psikolojik güvenlik olduğunu gösteriyor. Peki bu kültürü nasıl yaratabiliriz? Bu eğitimde hem İnsan Kaynakları profesyonelleri olarak hem de bunu yaratmada kilit sorumluluk sahibi liderler olarak  psikolojik güvenlik kültürünü yaratacak unsurl...

Etkinlik Tarihi: 08.02.2022

Personel Bordro ve Özlük Eğitimi

En güncel mevzuat çerçevesinde manuel bir şekilde brütten nete aylık ücret bordrosu hesaplamak ve özlük yönetimine hakim olmak

Etkinlik Tarihi: 08.02.2022 - 09.02.2022

Çalışan Bağlılığı ve İç İletişim Eğitimi

Pandemi ile birlikte şirketlerin insan kaynakları departmanları yepyeni sorunlar ve sorular üzerine çalıştılar, çalışmaya devam ediyorlar. Özellikle uzaktan çalışan ekiplerin yönetimi konusunda “bağlılık ve iç iletişim” ile ilgili yeni bir uyum dönemindeyiz, süreç hiç kolay değil. İnsan Kaynakları bölümlerine her zamankinden farklı ve fazla iş d...

Etkinlik Tarihi: 09.02.2022

Yeni Nesil Performans 101 : OKR ile Tanışma

Yeni Nesil Performans Yönetimi ve OKR hakkında kapsamlı bilgilendirme

Etkinlik Tarihi: 10.02.2022 - 11.02.2022

Etkili ve Geliştiren Geri Bildirim Verme

Geri bildirim, bağlantıda olduğumuz her insanla yaşadığımız bir iletişim sürecidir. Gerek iş hayatımızda gerekse özel hayatımızda birbirimize sürekli geri bildirim verir ve alırız, gerek sözlerle, gerek tavır ve davranışla, gerek beden diliyle. Özellikle iş hayatında sistemli bir şekilde yapılan geri bildirim önemli bir süreç olup, başta yeni li...

Etkinlik Tarihi: 15.02.2022

Performans Yönetimi Eğitimi

Stratejik hedeflerin performans hedeflerine dönüştürülmesi

Etkinlik Tarihi: 15.02.2022 - 16.02.2022

Motivasyon Düğmeleriyle İletişim Ustası

Bu eğitimin amacı sizin iletişim becerilerinizi en üst seviyelere getirmektir.

En başarılı iletişimciler özel bir teknik kullanıyorlar: konuştukları kişilerin

motivasyon düğmelerini keşfedip söyleyeceklerini ona göre uyarlıyorlar.

Sizin için önemli bir mesajı başkalarına aktarmak ve kabul ettirmek konusunda en iyilerden b...

Etkinlik Tarihi: 16.02.2022

Yetkinlikten Dijital Yetkinliğe Eğitimi

Bu eğitimle amaçlanan, katılımcıların özellikle önümüzdeki senelerde iş dünyasında fazlasıyla öne çıkacak “Dijital Yetkinlikler” konusunda temel bir farkındalık yaratmalarına katkıda bulunmaktır.

Post Corona dönemde, şirketler için, işe alımdan eğitime, performans yönetiminden yetenek yönetimine tüm IK süreçlerinde çok önemli olacak, dah...

Etkinlik Tarihi: 18.02.2022

Agile Performans Yönetimi

Şirketlerde performans yönetiminin -bireyler, takımlar ve organizasyonel seviyede- en etkin ve Çevik yaklaşımla nasıl değiştirilebileceğine dair somut yaklaşımlar sunmak ve yeni performans yönetiminin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak.

Kısaca;

- Geleneksel performans göstergelerini Çevik Yönetime nasıl adepte edeceğim...

Etkinlik Tarihi: 22.02.2022

Eğiticinin Eğitimi

Katılımcıların eğitim tasarlama ve hazırlamanın temel ilkelerini öğrenerek bu yöndeki becerilerini gözden geçirme ve geliştirme olanağı bulmalarının sağlandığı eğitimde amaç; etkili bir eğitim tasarımının nasıl yapılabileceği, katılımcıların nasıl analiz edilebileceği, eğitime başlarken ve bitirirken dikkat edilecek noktaları, eğitim sırasında k...

Etkinlik Tarihi: 22.02.2022 - 23.02.2022

Yeni Nesil Performans 102 : OKR ile Tasarım

Yeni Nesil Performans -OKR modelinin İK Sistemlerine uyumlandırılması

Etkinlik Tarihi: 23.02.2022 - 24.02.2022

Yeni Nesil İK Raporları Eğitimi

·         Rutin İK  Raporlamasının ötesine geçmek ve yeni nesil görselleştirme, raporlama teknikleri ile veriden daha fazla değer yaratılmasını sağlamaktır.

 Görece uzun süredir İK Raporlaması yapan çalışanlara “Yeni Nesil İK Raporlama” konusunda uzmanlık kazandırılması hedeflenir.

Şirke...

Etkinlik Tarihi: 25.02.2022 - 26.02.2022

Yeni Nesil Performans 103 : OKR ile Uygulama

Yeni Nesil Performans Sistemi – OKR uygulama, pilot ve yaygınlaştırma planlarının oluşturulması

Etkinlik Tarihi: 03.03.2022

İK Uygulamalı Bütçe Yönetimi Eğitimi

Eğitim, İnsan Kaynakları Bütçeleme sürecini sadece operasyonel bir süreç olmaktan çıkarıp yönetilebilir bir süreç olarak ele alma yetkinliğini hedefler.

İK Bütçeleme sürecinde yapılan assumption/varsayım hatalarını önleme, ücretlendirme ve bütçeleme ilişkisi, personel maliyeti raporlamasında uluslararası raporlama yaklaşımlarını  uygulam...

Etkinlik Tarihi: 04.03.2022 - 05.03.2022

Agile Leadership – Çevik Liderlik

Forbes Dergisi’nin yapmış olduğu bir araştırmaya göre, Dünyanın en büyük 500 şirketinin üst düzey yöneticileri ‘Agility’ yani “Çevikliğin” günümüz VUCA dünyasında en çok ihtiyaç duyulan liderlik yetkinliği olarak belirliyorlar.

İster yönetici, ister ekip lideri ister uzman olun; siz de hayatınızın ve işi...

Etkinlik Tarihi: 08.03.2022

Bordrolama Eğitimi

Katılımcılara; bordro hesaplamaları yapabilme becerisi kazandırmak.

Etkinlik Tarihi: 10.03.2022 - 11.03.2022

Yeni Nesil Performans 104 : OKR ile Süreklilik

Yeni Nesil Performans Sistemi – OKR da süreklilik ve etkinlik sağlanması

Etkinlik Tarihi: 10.03.2022

Tüm Departmanlar Robotik Proses Otomasyonu Eğitimi

RPA ile iş süreçlerinizi optimize ederek verimliliğinizi artırmanıza katkı sağlamak.

Etkinlik Tarihi: 14.03.2022

Zaman ve Zaman Akışında BİZ’in Yönetimi

Akışını asla durduramayacağımız ya da değiştiremeyeceğimiz en değerli kaynağımız olan zamanı, daha etkili, daha verimli kullanmanın yöntemlerini paylaştığımız bu eğitimde aynı zamanda bireyin/çalışanın zaman konusundaki duyarlılığını ve farkındalığını artırmayı hedefliyoruz.  Bu farkındalıkla, akan zaman içinde karşılaşılabilecek zorluklar karşı...

Etkinlik Tarihi: 15.03.2022

İnsan Odaklı Yeni Nesil Performans Gelişimi ve OKR Sertifika Programı

Varoluşçu bakış ile Yeni Nesil Performans Yönetimi ve OKR hakkında kapsamlı bilgilendirme, İK Sistemlerine uyumlandırma yöntem ve önerileri, uygulama, pilot ve yaygınlaştırma planlarının oluşturulması ve süreklilik sağlamak için takip ve izleme yapılarının oluşturulması yöntemlerinin paylaşımıdır.

Eğitimimiz 15-22-29 Mart ve 5 Nisan tari...

Etkinlik Tarihi: 15.03.2022 - 05.04.2022

Bağlılık Mülakatları

İnsan Kaynakları profesyonelleri çalışanlarla düzenli aralıklarla bağlılık mülakatları yaparak onların kurum kültürüne dair deneyimlerini öğrenebilirler. Bu görüşmelerle hem performansından memnun olduğunuz tüm çalışanlarınızı hem de yetenek havuzunuzdaki kişileri dinleyerek onları kuruma bağlayan veya motivasyonlarını düşüren konuları öğrenebil...

Etkinlik Tarihi: 15.03.2022

Smart CareerBRAND - Kariyerde Akıllı Kişisel Markalaşma

Kişisel kariyer markalama stratejiniz; kim olduğunuzun ve nasıl düşündüğünüzün parçası olması gereken bir şeydir. Kendiniz hakkında konuşmak; vizyonunuzu, fikirlerinizi, uzmanlığınızı, becerilerinizi ve başarılarınızı paylaşmak, sadece iş arama modundayken değil, düzenli olarak yapmanız gereken bir şeydir. Zeminlerin kaygan olduğu günümüzün acım...

Etkinlik Tarihi: 16.03.2022

İK Analitiği ve İş Zekası Eğitimi

İnsan kaynakları profesyonelleri için iş zekası, veri analitiği ve algoritmaları kullanarak veriden anlam çıkarma yetkinliği kazandırmak.

Etkinlik Tarihi: 21.03.2022 - 22.03.2022

AGILE HR FUNDAMENTALS – ÇEVİK İK’NIN TEMELLERİ EĞİTİMİ

Eğitim ile katılımcılar kurumsal çevikliğin ne olduğunu ve organizasyonlarını çevikleşme yolculuğunda hem stratejik hem de operasyonel olarak destekleyebilmek için İK uygulamalarını ve yaklaşımlarını nasıl yenileyebileceklerini öğreneceklerdir.

Katılımcılar ayrıca Global Agile People Hareketinin Kurucusu ve Lideri Pia Maria Thoren'in çok...

Etkinlik Tarihi: 22.03.2022

Smart LinkedinSTAR - Profesyonel LinkedIn Kullanımı

Dünya çapında kullanılan ve süratle büyüyen profesyonel sosyal platform olan LinkedIn işini geliştirmek ve yeni girişimlerde bulunmak isteyenlere yönelik bir çok olanak içeriyor. Güçlü ve doğru bir LinkedIn profilinin nasıl olması gerektiği, doğru ve etkili bir LinkedIn kullanımının nasıl yapılacağı aktarılır.Dünya’dan ilham veren muhteli...

Etkinlik Tarihi: 24.03.2022

Uzaktan Çalışmada Performans Değerlendirme Sistemi

Pandemi sürecinde yoğun şekilde iş hayatına giren uzaktan çalışma uygulamasında ekiplerin ve çalışanların performansını takip etmek insan kaynakları bölümünün en önemli gündem maddesi haline geldi. Uzaktan performans yönetiminin farkları, nasıl yapılabileceği, bu süreçte yöneticilerin rolü, teknoloji kullanımı, yarattığı fırsatlar ve tehlikeleri...

Etkinlik Tarihi: 24.03.2022

Resilience-Duygusal Dayanıklılık

Eğitim; katılımcıların duygusal dayanıklılığın ne olduğunu anlayarak dayanıklılık düzeylerini yükseltmelerini, VUCA dünyasında duygusal açıdan daha dayanıklı olabilmek için işe yarar araçlar, ipuçları ve teknikler öğrenmelerini, kişisel etkinliği, planlama ve önceliklendirmeye dikkat ederek uyum becerisini geliştirmeyi, zihinsel dayanıklılığı ve...

Etkinlik Tarihi: 29.03.2022

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları yönetimine stratejik bakış açısını oluşturmak. Bu konuda temel yaklaşım farkı ve yapılabilecekler üzerinde durmak. İK’nın şirket performansına olan katkısının belirgin hale getirilmesi için izlenecek yol haritası üzerinde çalışmak.

Etkinlik Tarihi: 01.04.2022

Akredite Online Mentorluk Programı

Eğer Siz de:

➢ Kariyerinizde daha hızlı ilerlemek,

➢ Kendinizi ve çevrenizdekileri daha iyi tanımak,

➢ Çalışmalarınızda daha verimli sonuçlar alabilmek,

➢ Yaşadığınız hayata karşılık ödediğiniz manevi bedeli azaltmak,

➢ İş ve özel hayatınızda daha uyumlu beşerî ilişkilere sahip olmak,

➢ Mentorluk u...

Etkinlik Tarihi: 05.04.2022 - 26.04.2022

Uygulamalı Ücret ve Yan Haklar

Yeni Nesil Ücretlendirme Yaklaşımı 

Toplam Ödül Yönetimi

Satış ve Yıllık Başarı Primleri Hesaplama

Ücretlendirme ve Bütçeleme İlişkisİ ve Uzun Vadeli Teşvik Modelleri gibi konuları vakalar ile ele alacağız.

Etkinlik Tarihi: 08.04.2022 - 09.04.2022

21.Yüzyılda Etkili Olmak; PROAKTİF YAKLAŞIM

Bizlere hem başrol, hem de yönetmen sorumluluğu verilmiş hayatlarımızda, eylemlerimizi nasıl sergilediğimiz hayatımızda aldığımız tüm sonuçları etkiler. Bunun farkındalığında olmak ilk adım, farkındalığı takip eden her gelişim ve değişim ise bilinçlenmedir.

21.Yüzyılın zor yaşam koşullarında olaylara, problemlere, ilişkilere ve kendimize...

Etkinlik Tarihi: 11.04.2022

Agile Performans Yönetimi

Şirketlerde performans yönetiminin -bireyler, takımlar ve organizasyonel seviyede- en etkin ve Çevik yaklaşımla nasıl değiştirilebileceğine dair somut yaklaşımlar sunmak ve yeni performans yönetiminin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak.

Kısaca;

- Geleneksel performans göstergelerini Çevik Yönetime nasıl adepte edeceğim...

Etkinlik Tarihi: 19.04.2022

Uygulamalı Geribildirim Eğitimi

Katılımcıların ekip içerisindeki iletişimlerinin kalitesini yükseltecek aktif dinleme, güçlü soru sorma, geribildirim verme ve alma yetkinliklerini uygulamalarla geliştirmelerini sağlamayı hedeflemektedir. 

Etkinlik Tarihi: 19.04.2022

Çalışan Bağlılığı ve İç İletişim Eğitimi

Pandemi ile birlikte şirketlerin insan kaynakları departmanları yepyeni sorunlar ve sorular üzerine çalıştılar, çalışmaya devam ediyorlar. Özellikle uzaktan çalışan ekiplerin yönetimi konusunda “bağlılık ve iç iletişim” ile ilgili yeni bir uyum dönemindeyiz, süreç hiç kolay değil. İnsan Kaynakları bölümlerine her zamankinden farklı ve fazla iş d...

Etkinlik Tarihi: 19.04.2022

Değişim Yönetimi

-             Değişim türlerini tanımak,

-             Değişime hazır hale gelmek,

-             Sistematik yaklaşımı anlamak,

-             Değişimde iletişimin önemini fark etmek,

-             Tepkileri anlamak ve yardımcı olmak,

-             Kendimize bakmak.

Etkinlik Tarihi: 19.04.2022 - 20.04.2022

Etkili Sunum Teknikleri

Etkinlik Tarihi: 20.04.2022

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Eğitimi

İnsan Kaynakları yönetiminin temelini oluşturan yetkinlikler ve işe alma görüşmeleri açısından ''davranış'' odaklı görüşme olarak da ifade edilen yetkinlik bazlı mülakat sürecine ilişkin olarak, hazırlık, yetkinlik bazlı sorular üretme ve sorma, sürecin etkin şekilde yürütülmesi için dikkat edilmesi gerekenler, değerlendirme konusunda katılımcıl...

Etkinlik Tarihi: 21.04.2022 - 22.04.2022

İK Analitiği ve İş Zekası Eğitimi

İnsan kaynakları profesyonelleri için iş zekası, veri analitiği ve algoritmaları kullanarak veriden anlam çıkarma yetkinliği kazandırmak.

Etkinlik Tarihi: 25.04.2022 - 26.04.2022

Yetenek Mıknatısı Organizasyon

Dijital Dönüşüm Çağı, “Teknolojik Dönüşüm” ile birlikte, “İş Yapış Tarzlarını ve Şirket Kültürlerini Tamamen Değiştiren” önemli “Sosyal ve Profesyonel Yenilikler” (yeni düşünce tarzı, yeni iş alanları, yeni metodolojiler, vb) de getirmektedir. Bu bağlamda; İş Gücünün, tüm bu yeniliklere ayak uydurabilecek bilgi ve becerilerle donatılması hayati...

Etkinlik Tarihi: 27.04.2022

Yeni Nesil İK Raporları Eğitimi

· Rutin İK  Raporlamasının ötesine geçmek ve yeni nesil görselleştirme, raporlama teknikleri ile veriden daha fazla değer yaratılmasını sağlamaktır.

 Görece uzun süredir İK Raporlaması yapan çalışanlara “Yeni Nesil İK Raporlama” konusunda uzmanlık kazandırılması hedeflenir.

Şirket Stratej...

Etkinlik Tarihi: 29.04.2022 - 30.04.2022

İnsan Kaynaklarında Robotik Proses Otomasyonu

RPA ile iş süreçlerinizi optimize ederek verimliliğinizi artırmanıza katkı sağlamak.

Etkinlik Tarihi: 02.05.2022

İK Analitik ve İş Zekası Uzmanlık Gelişim Programı

Eğitimin en önemli amacı İK verisinden öngörü elde edecek yetkinlik setini geliştirmektir. Bunu yaparken İstatistik, İleri Excel, Temel SQL, İş Zekası, Veri Görselleştirme ve Veri Analitiği Disiplinlerinden faydalanacaksınız.

Kazanımlar

Eğitim programının sonunda hangi raporu hangi araçları kullanarak hazırlayabi...

Etkinlik Tarihi: 07.05.2022 - 16.05.2022

Agile Leadership – Çevik Liderlik

Forbes Dergisi’nin yapmış olduğu bir araştırmaya göre, Dünyanın en büyük 500 şirketinin üst düzey yöneticileri ‘Agility’ yani “Çevikliğin” günümüz VUCA dünyasında en çok ihtiyaç duyulan liderlik yetkinliği olarak belirliyorlar.

İster yönetici, ister ekip lideri ister uzman olun; siz de hayatınızın ve işi...

Etkinlik Tarihi: 10.05.2022

#IamRemarkable Atölyesi

#IamRemarkable, Anna Vainer ve Anna Zapesochini adlı 2 Google çalışanı tarafından hayata geçirilen ve bir Atölye çalışmasını temel alan küresel bir hareket.

#IamRemarkable Atölyesi; herkesi, özellikle de kadınları ve yeterince temsil edilmeyen grupları, işyerinde ve iş dışında elde ettikleri başarılardan daha çok söz etmeleri konusunda y...

Etkinlik Tarihi: 12.05.2022

İş Değerleme, Ücret ve Yan Haklar Yönetimi

Şirket içinde ücret dengesinin oluşturulmasında dikkat edilecek unsurlar çerçevesinde, katılımcıların yapılacak uygulamalar ile konuya ilişkin farkındalıkları ve yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Etkinlik Tarihi: 12.05.2022

İK Uygulamalı Bütçe Yönetimi Eğitimi

Eğitim, İnsan Kaynakları Bütçeleme sürecini sadece operasyonel bir süreç olmaktan çıkarıp yönetilebilir bir süreç olarak ele alma yetkinliğini hedefler.

İK Bütçeleme sürecinde yapılan assumption/varsayım hatalarını önleme, ücretlendirme ve bütçeleme ilişkisi, personel maliyeti raporlamasında uluslararası raporlama yaklaşımlarını  uygulam...

Etkinlik Tarihi: 13.05.2022 - 14.05.2022

Performans Yönetimi Eğitimi

Stratejik hedeflerin performans hedeflerine dönüştürülmesi

Etkinlik Tarihi: 23.05.2022 - 24.05.2022

AGILE HR FUNDAMENTALS – ÇEVİK İK’NIN TEMELLERİ EĞİTİMİ

Eğitim ile katılımcılar kurumsal çevikliğin ne olduğunu ve organizasyonlarını çevikleşme yolculuğunda hem stratejik hem de operasyonel olarak destekleyebilmek için İK uygulamalarını ve yaklaşımlarını nasıl yenileyebileceklerini öğreneceklerdir.

Katılımcılar ayrıca Global Agile People Hareketinin Kurucusu ve Lideri Pia Maria Thoren'in çok...

Etkinlik Tarihi: 24.05.2022

İş Dünyasında Hikayenin Gücü; Storytelling

İnsanoğlunun genlerinde var olan anlatı becerisinin, sürekli değişen günümüz dünyasındaki anlam ihtiyacını karşıladığı ve yüksek etki gücüne sahip olduğu kuşku götürmez.

Hikayecilik, insanları etkilerken zorlama değil, yanına çekme stratejisini içerir. İş hayatında da astımızla ya da üstümüzle, müşterilerimizle ya da paydaşlarımızla bu s...

Etkinlik Tarihi: 31.05.2022

İK Analitiği ve İş Zekası Eğitimi

İnsan kaynakları profesyonelleri için iş zekası, veri analitiği ve algoritmaları kullanarak veriden anlam çıkarma yetkinliği kazandırmak.

Etkinlik Tarihi: 03.06.2022 - 04.06.2022

Akredite Online Mentorluk Programı

Eğer Siz de:

➢ Kariyerinizde daha hızlı ilerlemek,

➢ Kendinizi ve çevrenizdekileri daha iyi tanımak,

➢ Çalışmalarınızda daha verimli sonuçlar alabilmek,

➢ Yaşadığınız hayata karşılık ödediğiniz manevi bedeli azaltmak,

➢ İş ve özel hayatınızda daha uyumlu beşerî ilişkilere sahip olmak,

➢ Mentorluk u...

Etkinlik Tarihi: 07.06.2022 - 28.06.2022

Bağlılık Mülakatları

İnsan Kaynakları profesyonelleri çalışanlarla düzenli aralıklarla bağlılık mülakatları yaparak onların kurum kültürüne dair deneyimlerini öğrenebilirler. Bu görüşmelerle hem performansından memnun olduğunuz tüm çalışanlarınızı hem de yetenek havuzunuzdaki kişileri dinleyerek onları kuruma bağlayan veya motivasyonlarını düşüren konuları öğrenebil...

Etkinlik Tarihi: 07.06.2022

Uygulamalı Ücret ve Yan Haklar

Yeni Nesil Ücretlendirme Yaklaşımı 

Toplam Ödül Yönetimi

Satış ve Yıllık Başarı Primleri Hesaplama

Ücretlendirme ve Bütçeleme İlişkisİ ve Uzun Vadeli Teşvik Modelleri gibi konuları vakalar ile ele alacağız.

Etkinlik Tarihi: 13.06.2022 - 14.06.2022

Agile Performans Yönetimi

Şirketlerde performans yönetiminin -bireyler, takımlar ve organizasyonel seviyede- en etkin ve Çevik yaklaşımla nasıl değiştirilebileceğine dair somut yaklaşımlar sunmak ve yeni performans yönetiminin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak.

Kısaca;

- Geleneksel performans göstergelerini Çevik Yönetime nasıl adepte edeceğim...

Etkinlik Tarihi: 14.06.2022

İnsan Kaynaklarında Robotik Proses Otomasyonu

RPA ile iş süreçlerinizi optimize ederek verimliliğinizi artırmanıza katkı sağlamak.

Etkinlik Tarihi: 25.06.2022

Uzaktan Çalışmada Performans Değerlendirme Sistemi

Pandemi sürecinde yoğun şekilde iş hayatına giren uzaktan çalışma uygulamasında ekiplerin ve çalışanların performansını takip etmek insan kaynakları bölümünün en önemli gündem maddesi haline geldi. Uzaktan performans yönetiminin farkları, nasıl yapılabileceği, bu süreçte yöneticilerin rolü, teknoloji kullanımı, yarattığı fırsatlar ve tehlikeleri...

Etkinlik Tarihi: 28.06.2022

Performans Yönetimi Eğitimi

Stratejik hedeflerin performans hedeflerine dönüştürülmesi

Etkinlik Tarihi: 08.09.2022 - 09.09.2022

Eğiticinin Eğitimi

Katılımcıların eğitim tasarlama ve hazırlamanın temel ilkelerini öğrenerek bu yöndeki becerilerini gözden geçirme ve geliştirme olanağı bulmalarının sağlandığı eğitimde amaç; etkili bir eğitim tasarımının nasıl yapılabileceği, katılımcıların nasıl analiz edilebileceği, eğitime başlarken ve bitirirken dikkat edilecek noktaları, eğitim sırasında k...

Etkinlik Tarihi: 14.09.2022 - 15.09.2022

AGILE HR FUNDAMENTALS – ÇEVİK İK’NIN TEMELLERİ EĞİTİMİ

Eğitim ile katılımcılar kurumsal çevikliğin ne olduğunu ve organizasyonlarını çevikleşme yolculuğunda hem stratejik hem de operasyonel olarak destekleyebilmek için İK uygulamalarını ve yaklaşımlarını nasıl yenileyebileceklerini öğreneceklerdir.

Katılımcılar ayrıca Global Agile People Hareketinin Kurucusu ve L...

Etkinlik Tarihi: 20.09.2022

Çalışan Bağlılığı ve İç İletişim Eğitimi

Pandemi ile birlikte şirketlerin insan kaynakları departmanları yepyeni sorunlar ve sorular üzerine çalıştılar, çalışmaya devam ediyorlar. Özellikle uzaktan çalışan ekiplerin yönetimi konusunda “bağlılık ve iç iletişim” ile ilgili yeni bir uyum dönemindeyiz, süreç hiç kolay değil. İnsan Kaynakları bölümlerine her zamankinden farklı ve fazla iş d...

Etkinlik Tarihi: 22.09.2022

Akredite Online Mentorluk Programı

Eğer Siz de:

➢ Kariyerinizde daha hızlı ilerlemek,

➢ Kendinizi ve çevrenizdekileri daha iyi tanımak,

➢ Çalışmalarınızda daha verimli sonuçlar alabilmek,

➢ Yaşadığınız hayata karşılık ödediğiniz manevi bedeli azaltmak,

➢ İş ve özel hayatınızda daha uyumlu beşerî ilişkilere sahip olmak,

➢ Mentorluk u...

Etkinlik Tarihi: 04.10.2022 - 25.10.2022

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Eğitimi

İnsan Kaynakları yönetiminin temelini oluşturan yetkinlikler ve işe alma görüşmeleri açısından ''davranış'' odaklı görüşme olarak da ifade edilen yetkinlik bazlı mülakat sürecine ilişkin olarak, hazırlık, yetkinlik bazlı sorular üretme ve sorma, sürecin etkin şekilde yürütülmesi için dikkat edilmesi gerekenler, değerlendirme konusunda katılımcıl...

Etkinlik Tarihi: 10.10.2022 - 11.10.2022

Bağlılık Mülakatları

İnsan Kaynakları profesyonelleri çalışanlarla düzenli aralıklarla bağlılık mülakatları yaparak onların kurum kültürüne dair deneyimlerini öğrenebilirler. Bu görüşmelerle hem performansından memnun olduğunuz tüm çalışanlarınızı hem de yetenek havuzunuzdaki kişileri dinleyerek onları kuruma bağlayan veya motivasyonlarını...

Etkinlik Tarihi: 11.10.2022

Resilience-Duygusal Dayanıklılık

Eğitim; katılımcıların duygusal dayanıklılığın ne olduğunu anlayarak dayanıklılık düzeylerini yükseltmelerini, VUCA dünyasında duygusal açıdan daha dayanıklı olabilmek için işe yarar araçlar, ipuçları ve teknikler öğrenmelerini, kişisel etkinliği, planlama ve önceliklendirmeye dikkat ederek uyum becerisini geliştirmeyi, zihinsel dayanıklılığı ve...

Etkinlik Tarihi: 12.10.2022

Bordrolama Eğitimi

Katılımcılara; bordro hesaplamaları yapabilme becerisi kazandırmak.

Etkinlik Tarihi: 13.10.2022 - 14.10.2022

Değişim Yönetimi

-             Değişim türlerini tanımak,

-             Değişime hazır hale gelmek,

-             Sistematik yaklaşımı anlamak,

-             Değişimde iletişimin önemini fark etmek,

-             Tepkileri anlamak ve yardımcı olmak,

-             Kendimize bakmak.

Etkinlik Tarihi: 13.10.2022 - 14.10.2022

Agile Performans Yönetimi

Şirketlerde performans yönetiminin -bireyler, takımlar ve organizasyonel seviyede- en etkin ve Çevik yaklaşımla nasıl değiştirilebileceğine dair somut yaklaşımlar sunmak ve yeni performans yönetiminin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak.

Kısaca;

- Geleneksel performans göstergelerini Çevik Yönetime nasıl adepte edeceğim...

Etkinlik Tarihi: 18.10.2022

Uygulamalı Geribildirim Eğitimi

Katılımcıların ekip içerisindeki iletişimlerinin kalitesini yükseltecek aktif dinleme, güçlü soru sorma, geribildirim verme ve alma yetkinliklerini uygulamalarla geliştirmelerini sağlamayı hedeflemektedir. 

Etkinlik Tarihi: 08.11.2022

AGILE HR FUNDAMENTALS – ÇEVİK İK’NIN TEMELLERİ EĞİTİMİ

Eğitim ile katılımcılar kurumsal çevikliğin ne olduğunu ve organizasyonlarını çevikleşme yolculuğunda hem stratejik hem de operasyonel olarak destekleyebilmek için İK uygulamalarını ve yaklaşımlarını nasıl yenileyebileceklerini öğreneceklerdir.

Katılımcılar ayrıca Global Agile People Hareketinin Kurucusu ve Lideri Pia Maria Thoren'in çok...

Etkinlik Tarihi: 15.11.2022

Performans Yönetimi Eğitimi

Stratejik hedeflerin performans hedeflerine dönüştürülmesi

Etkinlik Tarihi: 17.11.2022 - 18.11.2022

Etkili Sunum Teknikleri

Etkinlik Tarihi: 06.12.2022

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Eğitimi

İnsan Kaynakları yönetiminin temelini oluşturan yetkinlikler ve işe alma görüşmeleri açısından ''davranış'' odaklı görüşme olarak da ifade edilen yetkinlik bazlı mülakat sürecine ilişkin olarak, hazırlık, yetkinlik bazlı sorular üretme ve sorma, sürecin etkin şekilde yürütülmesi için dikkat edilmesi gerekenler, değerlendirme konusunda katılımcıl...

Etkinlik Tarihi: 12.12.2022 - 13.12.2022

Agile Performans Yönetimi

Şirketlerde performans yönetiminin -bireyler, takımlar ve organizasyonel seviyede- en etkin ve Çevik yaklaşımla nasıl değiştirilebileceğine dair somut yaklaşımlar sunmak ve yeni performans yönetiminin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak.

Kısaca;

- Geleneksel performans göstergelerini Çevi...

Etkinlik Tarihi: 13.12.2022

Çalışan Bağlılığı ve İç İletişim Eğitimi

Pandemi ile birlikte şirketlerin insan kaynakları departmanları yepyeni sorunlar ve sorular üzerine çalıştılar, çalışmaya devam ediyorlar. Özellikle uzaktan çalışan ekiplerin yönetimi konusunda “bağlılık ve iç iletişim” ile ilgili yeni bir uyum dönemindeyiz, süreç hiç kolay değil. İnsan Kaynakları bölümlerine her zamankinden farklı ve fazla iş d...

Etkinlik Tarihi: 14.12.2022